Bratislava, 20. jan. 2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť mení v regióne svojej pôsobnosti (Bratislavský kraj, okresy Senica, Skalica a Myjava) od 24. januára 2023 cenu vodného a stočného. Ako BVS informuje, Úrad pre reguláciu sieťových odvetní (ÚRSO) schválil nové ceny vodného pre bežných odberateľov na úrovni 1, 443 € za m3 vody. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou bude vo výške 1, 350 € za m3. Priemerná trojčlenná rodina si tak zhruba priplatí za dané služby necelé tri eurá mesačne.

Podľa slov generálneho riaditeľa BVS Petra Olajoša je dôvodom stanovenia nových cien ÚRSO potreba aktívne a systematicky znižovať stovky miliónov eur vysoký investičný dlh, ktorý sa prejavuje v častejších poruchách na infraštruktúre.

BVS vyzve zákazníkov listom alebo mailom, aby od 24. do 31. januára nahlásili aktuálny stav svojich vodomerov. Spôsob, ako tak môžu urobiť, je cez Zákaznícky portál BVS, alebo osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS. Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca. Ak zákazník nahlásiť stav nestihne alebo tak neurobí, spotreba mu bude automaticky vypočítaná odhadom na základe historickej spotreby.

V správe ďalej BVS uvádza, že ,,v porovnaní s cenou vody na východnom Slovensku je cena jedného kubického metra pitnej vody na území pôsobenia BVS nižšia približne o 50 centov a stočné je lacnejšie približne o 30 centov. Aktuálne totiž vodárenská spoločnosť nepremieta do cien vodného a stočného v plnej miere zvýšené náklady na energie.‘‘

Titulka: Facebook BVS