Počuli ste už o Školách v ‘‘oute‘‘? Jedná sa o inovatívnu formu vzdelávania prostredníctvom outdoorovej výučby od Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, ktorej hlavnou myšlienkou je odpútať deti od bežného školského vyučovania a poslať ich za kreatívnym vzdelávaním so svojimi pedagógmi priamo do terénu, kde môžu svoju výučbu skĺbiť s prostredím, čo dá deťom celkom iný zážitok z učenia.

Zdroj fotografie: FB Café Milánek

V roku 2022 sa realizuje 2. ročník projektu, v ktorom bolo vybraných 20 prihlásených škôl z celého Slovenska. Medzi ne sa dostalo aj Gymnázium Jána Baltazára Magina vo Vrbovom, ktoré si vybralo na svoju vonkajšiu výučbu dve mimoriadne zaujímavé miesta – vrch Bradlo v Myjavskej pahorkatine a zrúcaninu kláštora Katarínka v Brezovských Karpatoch.

,,Vzdelávacie aktivity na Bradle pomohli žiakom upevniť a utvrdiť preberané učivo z dejepisu, občianskej náuky, biológie, fyziky, matematiky a svoje miesto si tu našli aj cudzie jazyky.  Žiaci pracovali v skupinách na stanovištiach infobodov a mali možnosť na vlastnej koži zažiť, že učenie nemusí byť mučenie, ale môže byť aj zábavou. Veľa sa naučili formou hier v spojení s krásnou prírodou,“  informuje gymnázium vo Vrbovom na svojej stránke.

Zdroj fotografie: FB Café Milánek

,,Je to pilotný projekt, vďaka ktorému majú naše deti možnosť zažiť učenie v praxi a prakticky uchopiť nové informácie. Jednoducho učiť sa cez zážitok‘‘, reagoval na študentskú návštevu správca Infobodu na Bradle Matúš Tomáška, ktorý pútavo všetkým porozprával v príjemnom prostredí okrem iného aj o osobe a monumente Milana Rastislava Štefánika. ‘‘Konečne sa v 21. storočí dostávame do 21. storočia aj prakticky‘‘ dodáva. Podobné aktivity by mohli prispieť k vybudovaniu lepšieho vzťahu žiaka so školou, kolektívom a krajinou a zároveň ich môže inšpirovať ku kreatívnym činnostiam.

Zdroj titulnej fotografie: FB Café Milánek