Lubina a Zem. Podhradie, 22. jún 2023 | V Lubine a Zemianskom Podhradí sa cez víkend, 24. a 25. júna 2023, uskutočnia spomienkové slávnosti pri príležitosti okrúhleho výročia úmrtia Jozefa Ľudovíta Holubyho. Rodák z Lubiny, svetoznámy botanik, etnograf, historik, kňaz a národne uvedomelý vlastenec, zomrel 15. júna 1923 v Pezinku.

Jozef Ľudovít Holuby zanechal v slovenskej vede a kultúre nezmazateľné stopy a vo svojej dobe patril medzi najväčšie kapacity v oblasti botaniky v celej strednej Európe. Jeho publikačné práce, opisy rastlín, krajiny, geologických útvarov i fauny, sú dodnes základom slovenskej botaniky. Mal úžasný vnem pre prírodu, dokonale rozoznal každú rastlinu, niektoré dovtedy neobjavené aj sám popísal.

V okolí Bratislavy, v Trenčianskom kraji a najmä v Bošáckej doline, kde strávil veľkú časť svojho osobného i pracovného života, precízne popísal flóru a krajinu. Zbieral pritom archeologické nálezy, listiny a písomnosti zo zemianskych a archívnych fondov. Pri floristike ako ťažisku jeho práce, sa špecializoval na ostružiny. Odborníci ho považujú za najlepšieho znalca malín a černíc v celom Uhorsku.

Jeho herbáre sú  uložené v Prahe, Bratislave, Szarvasi a v Martine. Najvýznamnejší sa nachádza v múzeu v Bukurešti a má 12 tisíc exemplárov, zbierka machov s 3000 exemplármi sa nachádza v rumunskom Kluži.

Ako vzdelaný človek z národne uvedomenej evanjelickej rodiny, mal blízko k národu, ľudu a tradíciám, zaoberal sa ľudovým liečiteľstvom a bol vynikajúcim zberateľom častí ľudového odevu. Do zberu a spracovania etnografického materiálu sa usiloval vniesť exaktné metódy prírodných vied. Popri národopisnom a historickom výskume uverejňoval v článkoch ľudové piesne. Za 70 rokov svojej vedecko-publikačnej činnosti, napísal 250 botanických článkov. Mnoho jeho prác, najmä historických, ostalo zatiaľ v rukopisoch. Dnes patrí Jozef Ľudových Holuby medzi najvýznamnejšie mená v československej i európskej botanike, bol členom a dopisovateľom najváženejších prírodovedných inštitúcií. Na jeho počesť udeľuje Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémií vied najlepším botanikom Holubyho medailu za mimoriadnu prácu v botanike.

V rodnej Lubine a v Zemianskom Podhradí, kde dlhé roky pôsobil, má zriadené múzeum a pamätný dom. Sté výročie jeho úmrtia si v obciach pripomenú bohatým programom. Spomienková slávnosť sa začne v sobotu v Lubine a počas dňa hostia navštívia aj Holubyho chatu na Veľkej Javorine, kde Pavol Eliáš zo Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV bude viesť exkurziu.

Grafika: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.

Zdroj info: enviroportal.sk a wikipedia.