Prietrž, 11. dec. 2022 / V dnešnej dobe sme si tak trocha zvykli, že niektoré ,,veci verejné“ občas trvajú. Všetko sa musí premyslieť, schváliť, prejsť byrokratickými opletačkami a napokon ani tá realizácia niekedy nemusí prebehnúť hneď a hladko. Najlepším príkladom sú naše diaľnice. Viete si však predstaviť, že by ste na uskutočnenie projektu čakali celé storočie? V Prietrži sa po takej dlhej dobe dočkali svojej zvonice.

Foto: Ľ. Krištofová

V časti Podhorie postavili v roku 1922 školu. Tá svojmu pôvodnému účelu dnes už neslúži, ale pred 15 rokmi prebehla jej obnova a existuje v nej rekreačné centrum. Pôvodne mala byť zriadená pri škole aj zvonica, ale k výstavbe sa nikdy nedostalo, pretože prišla 2. svetová vojna a ľudia museli vynakladať prostriedky na iné priority. Azda by sa na zvonicu úplne zabudlo, ak by sa v školskej kronike nedochovalo stavebné povolenie, dokonca aj s nákresmi.

Foto: Ľ. Krištofová

Toho sa v roku 2022 chytili miestni dobrodinci a vďaka fondu Nadácie ZSE, darom sponzorov a pomoci dobrovoľníkov si zvonicu vystavali. Historický návrh počítal s inou konštrukciou, ale aj tá nová, vychádzajúca z pôvodnej sa veľmi podarila. Dňa 11. decembra 2022 na tretiu adventnú nedeľu bola zvonička slávnostne posvätená aj so zvonom, ktorý odlial majster Jakub Vorobeľ v zvonolejárskej dielni v Chotči na východe Slovenska. Váži 16 kg a na jeho úderovom venci je latinsky napísané: „Živých zvolávam, mŕtvych oplakávam, búrky rozháňam. Roku Pána 2022“. Aby niekto uskutočnil storočný návrh sa dnes len tak ľahko nevidí a domáci sú na svoju novú stavbu patrične hrdí.

Prietrž je z historického hľadiska veľmi zaujímavá obec. V čase protireformačného tlaku v 18. storočí mala povolené vystavať si jeden z dvoch artikulárnych kostolov v celej Nitrianskej stolici. Po dobu 50 rokov do Prietrže prichádzali veriaci od Moravy až po Váh, obec sa stala útočiskom viery napríklad pre evanjelikov z Brezovej, Vrboviec, Krajného, Senice, Jablonice a tak ďalej. Pôvodný kostol v roku 1906 ťažko poškodilo zemetrasenie a na jeho mieste bol vystavaný nový. Zemetrasením bol poškodený aj starší kostol na Vŕšku, po ktorom sa dodnes zachovali už len zvyšky základov v zemi. Bol však obohnaný múrom s vyše 60 strieľňami, ktoré dnes poznáme pod názvom husitské hradby, hoci názov mýli a najpravdepodobnejšie bola fortifikácia vybudovaná kvôli obrane pred Turkami. V rámci západného Slovenska sa i tak jedná o unikátnu zachovalú stavbu. Dôkazom je fakt, že sa areál stal v roku 2022 národnou kultúrnou pamiatkou. Pri zaujímavostiach Prietrže nemôžeme zabudnúť ani na pôsobenie partizánskej skupiny Jána Reptu a pamätník SNP s rozhľadňou a hneď dvomi múzeami, resp. pamätnými izbami U Rehušov. Po novom sa k týmto turistickým cieľom môžem zaradiť aj nová zvonica.

Titulka: Ľ. Krištofová