V Myjave sa pomaly pripravujú na vianočné sviatky. Zatiaľ čo predchádzajúce roky boli značne poznačené pandémiou, vyzerá to tak, že v roku 2022 to bude opäť tým klasickým predvianočným časom bez obmedzení. Samospráva a Centrum tradičnej kultúry v Myjave chystajú počas adventu niekoľko tradičných podujatí.

Od 28. novembra  2022 do 2. decembra 2022 pripravuje CTK výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov základných a materských škôl Vianoce v Gazdovskom dvore, zamerané na zvyky v predvianočnom a vianočnom období.

Adventné koncerty sa uskutočnia v adventné nedele vždy od 17. hodiny v ev. chráme Božom v Myjave. Prvý prináleží už na nedeľu 27. novembra a predstaví sa v ňom domáci DFS Kopaničiarik a DĽH Turanček s účasťou základným umeleckých škôl z Myjavy a Starej Turej. 4. decembra bude na koncerte účinkovať FSk Krakovčanka z Krakovian, 11. decembra to bude Spevácky zbor Cantilena zo Senice s dirigentom Jozefom Chabroňom a posledný koncert dňa 18. decembra bude súzvukom a folklórnej hudby s jazzovou improvizáciou od skupiny Pacora Trio.

Samozrejme že na Myjavu zavíta aj Mikuláš, a to konkrétne v pondelok 5. decembra o 16. hodine, kedy na námestí rozsvieti vianočnú výzdobu. V sprievodnom programe sa predstavia žiaci zo Základnej umeleckej školy Myjava.

Obľúbeným kultúrnym podujatím sú Vianoce v divadle, ktoré tento rok budú už 18. v poradí. Počas prvých troch decembrových dní sa môžu Myjavčania tešiť v Kultúrnom dome Samka Dudíka na skutočne bohatý program so známymi tvárami. Prezidentskú záštitu tohtoročného divadelného festivalu prevzal herec Juraj Loj, na Terase slávy sa predstavia Juraj Kukura a Václav Vydra.

Ak už som vyššie spomenul rozsvietenie výzdoby Mikulášom, aj tento rok prichystala samospráva ďalšiu novotu. K populárnej nadrozmernej vianočnej guli pribudnú nové LED sviece na adventný veniec inštalovaný na fontáne pred mestským úradom. Pracovníci zo Správy majetku mesta osadia dva vianočné stromčeky na obe námestia 25. novembra.

Čo by to napokon bolo za Vianoce v meste bez Vianočného jarmeku, kde si opäť budete môcť zakúpiť rôzne dekorácie a všetky možné pochutiny prináležiace najkrajším sviatkom v roku od predajcov a remeselníkov. Jarmočných dňami na námestí budú 16. a 17. december.

Na záver už len ostáva Myjavčanom popriať, aby si užili nadchádzajúci čas, spomalili a v pokoji prežili v kruhu svojich blízkych Vianoce a s nimi spojený pripravený  kultúrny program. V dnešnej chaotickej a zvláštnej dobe je to potrebné. Už len dúfať, aby nám aj trochu toho snehu napadlo.