Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy v Brezovej pod Bradlom z dôvodu náporu prichádzajúceho s jarným obdobím informovala, že nebude prijímať nových zvieracích pacientov. Problémom fungovania je dlhodobá nedostatočná podpora zo strany štátu, nedostatok času a pracovných síl.  

V septembri minulého roku stanica po piatich rokoch pozastavila svoju činnosť. Miestni pracovníci, ktorí sa okrem starostlivosti o zvieratá angažujú i v ďalších oblastiach ochrany prírody v okolí však nechceli zanechať svoje výsledky práce len tak a v októbri obnovili aspoň v obmedzenom režime základnú starostlivosť pre potreby zvierat v zimnom období. Situácia sa však za niekoľko mesiacov nezlepšila a stanica nemá najmä ľudské zdroje na primeranú starostlivosť o zvieratá. Momentálne sa v nej nachádzajú iba zimujúci ježkovia, čo sú jediné živočíchy, ktorým sú v stanici schopní zabezpečiť starostlivosť. V prípade nálezu osireného živočícha môžu ľudia kontaktovať Zelenú linku na 0800 144 440.

,,Bez výraznejšej pomoci štátu nie sme ako traja pracujúci ľudia schopní zároveň prevádzkovať stanicu, ktorá v minulých rokoch prijímala stovky zvierat ročne a funguje ako nemocnica 24/7. V súčasnej dobe necítime zo strany štátnych organizácií žiadnu podporu, bez zmeny koncepcie rehabilitácie voľne žijúcich živočíchov na úrovni celej krajiny nedokážeme ako jedna neštátna stanica nič spraviť‘‘ – uviedla ZS v Brezovej pod Bradlom na sociálnej sieti.  

Práce v Záchrannej stanici na Brezovej, foto: FB ZS pre voľne žijúce živočíchy Brezová p/B

Na základe celkovej nedostatočnej podpory záchranných staníc na Slovensku poslala Správa CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty a CHKO Biele Karpaty spoločný list pre Ministerstvo životného prostredia SR a v priebehu marca chcú iniciovať osobné stretnutie na riešenie situácie. Podľa riaditeľa Správy CHKO Záhorie Tomáša Olšovského ,,chýba na Slovensku dlhodobá koncepcia pre zabezpečenie starostlivosti o chránené hendikepované živočíchy. Sieť záchranných staníc pre živočíchy je nedostatočná a personálne poddimenzovaná.‘‘

Predmetom stretnutia by mala byť snaha o navýšenie personálnych kapacít v záchranných staniciach a ďalšia nevyhnutná podpora k zachovaniu ich činnosti. Pre stanicu v Brezovej a stanicu pri Správe CHKO Záhorie navrhujú prijať dvoch zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Zabezpečovali by starostlivosť o hendikepované živočíchy pre južnú a severnú časť územia CHKO Záhorie a CHKO Malé Karpaty a tiež juhozápadnú časť kompetenčného územia Správy CHKO B. Karpaty, teda okresy Skalica a Myjava.

,,Pre Správu CHKO Biele Karpaty navrhujeme jedného zamestnanca s autom na zvoz hendikepov (prevzatie, prevoz na veterinu, prevoz do CHS/ZS, prípadne starostlivosť) minimálne na obdobie mesiacov máj-august (ideálne apríl – október), a to v prípade, že je Správa bez chovnej stanice. Dvoch zamestnancov pre CHS Havran a zazmluvnenie veterinára v Trenčíne pre CHKO Biele Karpaty. Pre Správu CHKO Malé Karpaty je nevyhnutné zamestnať jedného pracovníka na TTP s prideleným motorovým vozidlom. Aby efektívne fungovali, je potrebné zabezpečiť pre každú chovnú stanicu osobné motorové vozidlo na prevoz živočíchov a krmiva‘‘ – informuje Tomáš Olšovský.

Predmetom stretnutí by mala byť i potreba zazmluvnenia veterinárov, zabezpečenie školení pre pracovníkov a vypracovanie metodík kvôli ich dodatočnému vzdelávaniu, ale aj zaobstaranie vhodného vybavenia pre stanice, predĺženie možnosti doby držby hendikepov nad limit 3 mesiacov, ich dlhodobého držania v prípade cenných druhov vhodných na chov a následné vypúšťanie mláďat naspäť do prírody.

Titulná fotografia: FB ZS pre voľne žijúce živočíchy Brezová pod Bradlom

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️