Myjava, 18. jún 2024 | Prípravy na Medzinárodný folklórny festival 2024 v Myjave vrcholia. Mesto sa skrášľuje o festivalové prvky a v Parku kultúry a oddychu v Trnovcoch finišujú s organizáčnými prácami.

S revitalizáciou PKO Trnovce začali pracovníci Správy majetku mesta Myjava už v máji.

,,Poškodenia bývajú značné, či už pôsobením poveternostných vplyvov alebo vandalizmom. Aj tento faktor  nám často v úvodzovkách napomáha k tomu, že sú hlavne drevené časti poškodené.‘‘ konštatuje hovorca mesta Myjava a člen prípravného výboru Medzinárodného folklórneho festivalu, Marek Hrin.

,,Nie je v našich ľudských a finančných silách, aby sme vymenili úplne všetko. Postupne však v amfiteátri pracujeme na tom, aby na festival bolo všetko prichystané. Opravujeme lavice, stoly, hľadisko amfiteátra sa snažíme čo najviac ozdraviť tak, aby mohlo byť naplno počas festivalu využité. V minulosti sme skúšali rôzne varianty materiálov, ako drevoplastové laty a monitorovali sme ich trvácnosť a úžitkovosť. Postupne vymieňané drevené laty sú už z trvácnejšieho dreva.  Opäť prebehli aj nejaké murovacie a maliarske práce, dovypletali sa košiny, pripravili šatne a sociálne zariadenia tak, aby návštevníkom a hosťom slúžili tak, ako majú.‘‘

Okrem tradičných prípravných prác boli v uplynulých rokoch uskutočnené zásadnejšie rekonštrukcie v hornej časti amfiteátra. K náročnosti obnove prispieva aj samotná stavba, ktorej časť je zabudovaná do kopca, alebo pod úrovňou zeme a veľkú rolu zohráva vlhkosť. V Trnovcoch rovnako zmizli stromy, ktoré by mohli byť potencáilne nebezpečené, vyschnuté alebo mali nestabilný koreňový systém.

,,Nie je pravdou, že by sa do areálu neinvestovalo. V uplynulých rokoch boli kompletne zrekonštruované sociálne zariadenia s prebaľovacím pultom a ďalšie priestory sa maľovali a vysúšali. Bolo tiež odkopané odvodenie pre čiastočnú elimináciu vlhkosti. Rozširujeme infraštruktúru aj čo sa týka samotného festivalu. Pribudla konštrukcia na veľkoplošnú obrazovku. Pravidelní návštevníci si nemohli nevšimnúť, akým spôsobom sa rozrástlo mestečko MYaVY. Pribudli nové lavičky, domčeky a ostatné prvky tam, kde v minulosti neboli. Areál teda vyzerá určite lepšie. Tento rok sme ako novinku dali vyrobiť fotostenu pre deti a mládež.‘‘ doplnil Marek Hrin.

MFF Myjava 2024 prinesie zaujímavé vystúpenia  s rôznymi kultúrami a predstaveniami. Program sa bude venovať národnostným menšinám a predstaví etnickú rozmanitosť Slovenska. Okrem domácich a regionálnych súborov sa môžeme tešiť na zmes folklóru z celého sveta prostredníctvom súborov z Českej republiky, Chorvátska, Indie, Turecka, Ukrajiny a Vietnamu.

,,Obsahovo je tohtoročný festival celkom odlišný, ako minulé, najmä čo sa týka tohtoročným motívom, ktorým sú národnostné menšiny a zmiešanosť kultúr u nás na Slovensku. Tu by som rád podotkol, že na nejedná o tému pod vplyvom nejakého aktuálneho diania, pretože témy MFF sa plánujú na niekoľko rokov dopredu. Na Myjavu teda zavítajú aj súbory, ktoré k nám bežne často nechodia a majú niečo spoločné  s národnostnými menšinami. Napríklad Karpatskí Nemci, Rusíni, Rómovia, židovská menšina, Vietnamci, Ukrajinci a tak ďalej. Sú tú skupiny, ktoré na Slovensku dlhšie existujú, priniesli si sem so sebou tradície a zvyky, ktoré sa časom premiešali a môžeme to považovať na súčasť slovenskej kultúry s prvkami pravlastí ľudí, ktorí sem kedysi prišli.‘‘

MFF Myjava 2024 prinesie vyše 40 scénických a nescénických programov pre všetky vekové kategórie.

,,Čo je dobre osvedčené, to sme chceli zachovať. Či už sú to veľké choreografie v amfiteátri, ľudové rozprávania, výstavy, tradičná kuchyňa, divadlo Korbáč, detské hriščo, bábkové divadlo a tak ďalej. Všetky tieto aktivity vypĺňajú celkový areál a nevypúšťali sme z nich nič, čo by narušilo chod programu.‘‘

Turistický vláčik ani tento rok premávať do Trnovcov nebude, namiesto toho však organizátori opäť rozpracovali plán kyvadlovej autobusovej dopravy. Pribudnú spoje priamo z Trnovcov do mesta a naspäť, aby si návštevníci mohli bez problémov nechať svoje auto pri areáli a mohli sa pohodlne dopraviť na sobotňajší Jarmek pot Myjafskú vežú.

,,Rozsah autobusovej dopravy vrátane návozu zo smeru Stará Turá zostane zachovaný. Navrhli sme malé rozšírenie vrátane spojov z Trnovcov v sobotu dopoludnia tak, aby cezpoľní neparkovali s meste, ale odstavili si auto rovno v Trnovcoch a kyvadlovou dopravou sa dostali do mesta na jarmok a potom sa vrátili naspäť.‘‘

Program MFF Myjava 2204 sa začína v stredu 19. júna vernisážou výstavy História karpatských Nemcov z hornej Nitry v Múzeum SNR v Myjave a tradičnými hrami En-Ten-Tíčky na myjavskom námestí. Slávnostné otvorenie festivalu s ceremoniálom a predstavením zahraničných hostí sa uskutoční v piatok večer.