Spoločnosť REUTTER SK z Myjavy sa rozhodla potešiť i tieto Vianoce ľudí, ktorí strávili tieto najkrajšie sviatky v sociálnych zariadeniach. V roku 2020 zamestnanci obdarovali  Centrum pre deti a rodiny v Myjave, uplynulé Vianoce opäť pripravili asi 47 balíčkov pre Centrum sociálnych služieb Jesienka. 

‘‘Aj tento rok sme sa rozhodli potešiť na Vianoce niekoho, kto si to naozaj zaslúži a to najmä preto, že táto generácia nám veľa zanechala, či už vo forme hmotnej,  ale hlavne tej duševnej ako odovzdanie vlastných skúseností a vedomostí, ako rozumne naplniť vlastné ciele a prijať životné výzvy‘‘uviedlo personálne oddelenie spoločnosti REUTTER SK.

 Odovzdanie darčekov klientom CSS Jesienka

Vianoce sú vždy časom radosti, lásky a pokoja i v náročných obdobiach. V roku 2021 neustále meniaca sa situácia dala mnohým zabrať a o to viac sa človeku patrí prejaviť svoju ľudskosť, empatiu a ochotu pomôcť, či len tak nezištne potešiť druhého človeka. 

Rovnako i tieto posledné Vianoce sa v spoločnosti REUTTER SK niesli v znamení dobrého úmyslu. Tentokrát sme sa rozhodli obdarovať CSS Jesienka na Myjave, kde sú ľudia s rôznymi osudmi. Ich najväčším prianím by mohlo byť stretnúť svojich blízkych, prípadne byť v lepšom zdraví a v kondícii, no i tak, v spolupráci s vedením CSS Jesienka, sme zistili, čo by ich klientov na Vianoce spravilo šťastnejšími a snažili sa zhmotniť ich priania, potreby a túžby.

V závere pracovného roka naši zamestnanci dostali možnosť naplniť ich srdcia radosťou, úsmevom a pocitom dôležitosti. Balíčky čoskoro naplnili vyhradený priestor. Častokrát naši zamestnanci pribalili do balíčka navyše nejakú pozornosť vo forme sladkosti, listu, či pozdravom pre obdarovaného.

V predvianočný týždeň spoločnosť REUTTER SK osobne odovzdala všetky darčeky v CSS Jesienka. Zamestnanci sociálneho zariadenia túto návštevu milo privítali a poďakovali za myšlienku a gesto.

‘‘Chceme sa v mene klientov veľmi pekne poďakovať zamestnancom firmy REUTTER SK s. r. o. Myjava, ktorí nás oslovili a pre našich klientov zakúpili rôzne darčeky podľa ich osobných želaní a ktoré prišli odovzdať zástupcovia firmy v mene svojich zamestnancov.‘‘ – s úctou poďakovali za darčeky klienti a zamestnanci CSS.

My im všetkým aj touto cestou prajeme veľa pevného zdravia, mnoho príležitostí na úsmev a ďakujeme im za ich prínos pre nás a ďalšie generácie. Pevne veríme, že naše darčeky naplno a v zdraví využijú.

Spoločnosť REUTTER SK