Myjava, 25. feb. 2024 | Združenie pre urbanizmus a plánovanie na Slovensku a mesto Myjava pripravili pre verejnosť výstavu pod názvom Cena za urbanizmus a seminár o územnom plánovaní s diskusiou.

Stretnutie ponúkne Myjavčanom nový pohľad na priestor, v ktorom žijú a prinesie zaujímavé otázky a riešenia venované téme plánovania, urbanizmu a jeho význame v rozvoji mesta. Výstavu otvoria v pondelok 26. feb. v priestoroch KD Samka Dudíka a vernisáž je naplánovaná na utorok 27. feb. od 15.00 hod. vo výstavnej sále.

Návštevníci si budú môcť vypočuť prednášky od skúsených architektov o zákone o územnom plánovaní, význame územného plánu mesta, riešenie územného plánu v Myjave a jeho zmeny a doplnky, či smart prístupy k rozvoju mesta a regiónu. Prednášajúcimi sú zástupca Úradu ÚPaV Milan Haviar, hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš, hlavný riešiteľ Územného plánu mesta Myjava Ľubomír Klaučo a architekt Maroš Finka z Centra excelentnosti SPECTRA.

Organizátori pozývajú odborníkov, plánovačov, zástupcov blízkych miest, obcí a firiem, poslancov zastupiteľstva, členov komisií, aktívnych občanov a zástupcov organizácií na obsiahlu diskusiu o budúcnosti a rozvoji mesta s názvom “Ako ďalej Myjava a okolie“, ktorej úlohou bude zdravá a konštruktívna výmena názorov pre zveľaďovanie mesta a mikroregiónu.

Súčasťou výstavy Ceny ZUUPS bude aj výstava diel autorizovaných krajinných architektov vo forme výberu z ich tvorby od roku 2018. Výstava bude v kultúrnom dome k dispoizícii do piatka, 8. marca 2024.